MISR

ISSN:1608-5752

 

·         首頁

·         關於資管學報

·         編輯委員

·         徵稿說明

·         線上投稿系統

·         出版倫理

·         論文檢索

·         評審程序

·         訂閱說明

·         聯絡資訊

 

 

Volume 28 Number 3

 

 1. 目錄

 1. 編者的話

 1.  第一或第三人稱視角:業配文圖片視角對於消費者產品態度與購買意願之影響
  周軒逸*、廖冠聿

 1. 電商直播之購買意圖研究-賦能理論觀點
  陳小芬*、周苓棋

 1. 網購平台客服中心人力需求規劃模式研究
  林淑瓊、曾筱*、沈岱祥

 1. 結合文字探與量化工具從線上留言挖掘旅館業者的競爭優勢
  林金賢、顏素絹*、徐曉頡


MISR

NCCU

中華民國資訊管理學會
資訊管理學報編輯部 國立台灣大學商學研究所
電子郵件:submit.jim@gmail.com